Bestyrelsen

Den Gule By

ANDELSBOLIGSELSKAB

Kontakt bestyrelsen

Vær venligst opmærksom på at bestyrelsen ikke tager sig af ventelister eller køb og salg af andele, al kontakt vedrørende køb og salg af andele skal igennem vores administrator.

Bor du i Den Gule By og har et akut problem såsom en vandskade som er opstået i din bolig, skal du selv indhente en håndværker, men du kan også benytte dig af vores liste af håndværkere, se under punktet "Vicevært" i hovedmenuen. Vær venligst opmærksom på at viceværtens har ikke til opgave at være til rådighed for den enkelte beboer, men det kan ikke skade at spørge pænt om råd og vejledning.


Vi tager os ikke af klager over beboere. Din klage over beboere skal sendes til vores administrator.

Vi modtager og behandler gerne klager over alle andre forhold i den Gule By.


Det er uacceptabelt at ringe eller skrive en sms til vores personlige telefonnumre eller personlig henvendelse ved vores bolig.

Opstår en  nødsituation, såsom brand, storm eller vandskade, eller forhold på bebyggelsen som udgør en livsfare eller fare for alvorlig personskade, bedes du venligst kontakte os personligt, så hurtigt som muligt. Vi har dog en klar forventning om at du  ringer 112 i tilfælde af personskade eller brand, inden du kontakter os.


Vær venligst opmærksom på at al henvendelse til bestyrelsen behandles fortroligt, dog kan informationer videregives til vores administrator hvis vi skønner det nødvendigt. Data gemmes som forskrevet i databehandlingsloven om persondata.

Spørgsmål eller forslag, generelt om Den Gule By, haster ikke.
Vigtig besked, haster.